Oferta

Prawo cywilne:

• prawo rodzinne
• prawo spadkowe
• prawo konsumenta
• sprawy o podział majątku
• sprawy z zakresu prawa spadkowego
• sporządzanie projektów umów
• przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych
• sprawy o zapłatę
• sprawy odszkodowawcze
• sprawy ubezpieczeniowe
• sprawy z zakresu egzekucji
• służebności
• zasiedzenie
Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań za błędy w sztuce medycznej.

Prawo pracy:

• przywrócenie do pracy
• nadgodziny (zapłata)
• wypłatę wynagrodzenia
• ustalenie istnienia stosunku pracy
• naruszenie praw pracowniczych
• ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
• świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego
• odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i rentę uzupełniającą
• odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

Prawo administracyjne:

• odwołania od orzeczeń wojskowych komisji lekarskich
• odwołania od decyzji administracyjnych
• zażalenia na postanowienia
• zaskarżanie rozstrzygnięć urzędów
• zażalenia na bezczynność organu
• skargi do WSA i NSA