Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE

 

ZWROT ZA KARTĘ POJAZDU !!!

Jeśli zarejestrowałeś samochód sprowadzony z Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004 a 31 marca 2006 roku, masz prawo do zwrotu kwoty 425 zł. za wyrobienie karty pojazdu !!!

Zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu z dnia 28 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2003 r.) obowiązującego do końca kwietnia 2006 r. za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobierał opłatę w wysokości 500 złotych.

Wysokość opłaty przewidzianej wskazanym na wstępie Rozporządzeniem zakwestionował Rzecznik Praw Obywatelskich    i złożył on wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tego zapisu z art. 77 ust. 4 pkt. 2, ust. 5 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)oraz art. 92 ust. 1  i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2006 roku (sygn. akt. 6/04) uznał, iż: „§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu jest niezgodny:

z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.);
– z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Zwrotu kwoty 425 zł dochodzimy w postępowaniu cywilnym !!!

Zapraszamy